Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE

Ząbkowice Śląskie, 21.07.2022r

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do Branżowej Szkoły I stopnia CRRiMP w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie art. 158 ust. 1 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej):

 1. Burger Jakub

 2. Doliński Michał

 3. Dziekańska Natasza

 4. Gaj Oliwia

 5. Gal Karol

 6. Grzegorczyn Arleta

 7. Iwachów Oliwia

 8. Krawczuk Bartłomiej

 9. Komar Daria

 10. Malinowska Amelia

 11. Miszkiewicz Alicja

 12. Napora Wiktoria

 13. Pelc Krystian

 14. Pelc Patrycja

 15. Pińczuk Wojciech

 16. Potoczek Franciszek

 17. Rogowski Dawid

 18. Shuliepina Karyna

 19. Skirbiszewski Oliwier

 20. Słoninka Martyna

 21. Starzyński Daniel

 

 

 1. Lista kandydatów niezakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej): brak

 2. Liczba wolnych miejsc w wynosi 3.

 

 

 

Jaki zawód wybrać?

Harmonogram rekrutacji.

Dzień zdrowia

 

List dolnośląskiego kuratora oświaty

Wynagrodzenie  pracowników młodocianych 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 
11 listopada 2021

Ślubowanie

Doradztwo zawodowe
Ważne - Szczepimy się